Salarisverwerking op basis van het Nederlandse recht

Salarisverwerking en advies

salarisverwerkingacconavm adviseurs en accountants verzorgt de salarisverwerking voor uw medewerkers die onder het Nederlandse recht vallen. Als ervaren specialist op het gebied van financiële administratie beschikken wij over alle daarvoor vereiste kennis. Onze dienstverlening voor u als Belgische ondernemer is zeer uitgebreid.

Naast de ‘outsourcing’ van uw volledige salarisverwerking bieden wij ook de mogelijkheid om uw betalingsverkeer volledig via ons te laten lopen. Dit betekent dat u eenmaal in de maand (conform het contract) de totale loonkosten overmaakt naar een trust-rekening van acconavm. Vervolgens maken wij de betreffende bedragen rechtstreeks over aan uw medewerkers, de Belastingdienst, de uitvoeringsorganen van de sociale verzekering en − indien nodig – andere instanties. acconavm hoort tot de grootste kantoren die voor bedrijven met grensoverschrijdende activiteiten de loon- en salarisadministratie verzorgen.

Ook voor advies kunt u bij ons terecht

Daarnaast is acconavm uw aanspreekpunt voor alle daarmee verband houdende vragen en meldingen. Wij verzorgen bijvoorbeeld ook de aanvraag van uw loonbelastingnummers, de indiening van de maandelijkse loonbelastingverklaring, de afsluiting van uw Arbo-contract (Arbo = controlerende instantie voor ziektegerelateerde uitvaltijden), de afwikkeling van uw ziekte- en arbeidsgeschiktheidsmeldingen, het opstellen van werkgeversverklaringen, het opstellen en vastleggen van arbeidsvoorwaarden, de toepassing van ‘salary split’ en het binnenhalen van offertes voor rente- en/of ziektekostenverzekeringen.<< terug naar Diensten