Accon avm sluit samenwerkingsovereenkomst met Belastingdienst

De Belastingdienst en acconavm hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten waarin ze de wijze van loonverwerking voor buitenlandse ondernemers in Nederland vastleggen. Door vooraf de werkwijze te bepalen, voorkomt acconavm dat er achteraf discussie ontstaat over de wijze waarop loonheffingen in Nederland en het buitenland worden verrekend.

Al ruim 15 jaar verwerkt acconavm de salarissen voor werkgevers met werknemers die werkzaam zijn in Nederland. Het werkt voor ondernemers in onder andere Duitsland, Engeland, Oostenrijk Zwitserland, Canada, Portugal en USA. Alexander van Kleij, teamleider Werkgeversservice internationaal bij acconavm: “Deze samenwerkingsovereenkomst is voor ons een stempel van vertrouwen van de Belastingdienst. Daar zijn we best trots op. Dankzij de afspraken kunnen we allebei efficiënter werken, hebben we een directe lijn met ‘Heerlen’ om vragen en problemen snel op te lossen en worden de loonaangiftes goedgekeurd op basis van vertrouwen in ons systeem. De salarisverwerking in het buitenland en Nederland wordt volgens de afspraken op elkaar afgestemd, zodat heffingen in het juiste land plaatsvinden. Zo is de kans op een foutieve loonafdracht voor ondernemers nihil.”

Uitkomst voor bedrijven die werken met onderaannemers of uitzendpersoneel

De samenwerkingsovereenkomst biedt vooral uitkomst voor branches waar onderaannemers deel uitmaken van de bedrijfsvoering, zoals de bouw- en uitzendsector, en buitenlandse ondernemers die een operatie in Nederland runnen, waarvan acconavm het HRM-deel overneemt. Arjen Tompkins, belastingadviseur internationaal: “Een bedrijf dat in Nederland arbeid verschaft, heeft te maken met fiscale regels van twee landen: Nederland en het eigen land. Het is lastig om inzichtelijk te houden wie, waar, wat moet afdragen. Vooral als het om grotere groepen werknemers gaat. Dat probleem hebben we met deze afspraken niet meer en dat zorgt voor rust en vermindering van risico’s bij de hoofdaannemer of de inlener van buitenlandse arbeidskrachten.”

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de loonverwerking voor uw werknemers die in Nederland aan het werk zijn? acconavm werkgeversservice internationaal kan voor u de totale loonverwerking verzorgen via een efficiënt en online systeem Loket.nl. Voor meer informatie bezoekt u onze websitepagina over Salarisverwerking en advies of neem contact op met Alexander van Kleij via international@acconavm.nl.

Contact met acconavm<< terug naar Expertise