De besloten vennootschap – B.V. als rechtsvorm

Besloten vennootschap

De Besloten Vennootschap is de meest gebruikte rechtspersoon in Nederland. De B.V. is vergelijkbaar met buitenlandse rechtspersonen zoals een GmbH, een BVBA en een Limited. Een B.V. kent statuten waarin staat beschreven wie verantwoordelijk is om beslissingen te nemen namens de B.V. Normaliter beslist het bestuur van een Besloten Vennootschap over de dagelijkse gang van zaken. Bij belangrijke beslissingen zoals het benoemen en ontslaan van bestuurders of het doen van een dividenduitkering dient de algemene vergadering van aandeelhouders te worden bijeengeroepen voor toestemming.

De belangrijkste voordelen van een B.V. zijn:

  • Er is geen startkapitaal nodig om een B.V. op te richten.
  • De B.V. is aansprakelijk voor haar eigen schulden*. Dit betekent dat u niet persoonlijk aansprakelijk gesteld kan worden voor de schulden van de B.V. Alleen het bedrag wat u op de aandelen heeft betaald, kan worden gebruikt om schuldeisers af te betalen.
  • De winsten van de B.V. zijn belast tegen een tarief van ten hoogste 25%. Ter vergelijking: een natuurlijk persoon kan in Nederland belast worden tegen een tarief van maximaal 52%.
  • De deelnemingsvrijstelling is van toepassing op dividenduitkeringen aan rechtspersonen die 5% of meer van de aandelen in de B.V. bezitten. Dit betekent dat dividenduitkeringen aan deze rechtspersonen niet belast zijn met Dividendbelasting. Ook dividenduitkeringen die de B.V. ontvangt van rechtspersonen waarin zij een belang heeft van 5% of groter worden niet belast in Nederland.

Naast de bovengenoemde voordelen zijn er ook nadelen.

De belangrijkste nadelen van een B.V. zijn:

  • Een B.V. is te allen tijde belastingplichtig voor de Vennootschapsbelasting in Nederland ongeacht of de B.V. ook daadwerkelijk in Nederland is gevestigd. Uiteraard kan op basis van een verdrag ter voorkoming van dubbele belastingheffing worden bepaald dat Nederland geen belasting mag heffen. In dat geval dient er echter nog wel steeds aangifte te worden gedaan.
  • Een B.V. is verplicht om jaarlijks een deel van haar jaarrekening te publiceren op de site van de Kamer van Koophandel. Hoeveel gegevens er dienen te worden gedeeld is afhankelijk van de grootte van de onderneming.
  • Dividenduitkeringen aan natuurlijke personen en rechtspersonen die geen gebruik kunnen maken van de deelnemingsvrijstelling zijn belast tegen een tarief van 25%. In combinatie met de belasting over de behaalde winst kan de belastingdruk oplopen tot circa 44%.

Bent u nieuwsgierig geworden naar de B.V. en wilt u een Besloten Vennootschap in Nederland oprichten? Of hebt u vragen over uw B.V.? Neem dan gerust contact op met één van onze adviseurs van de vakgroep internationaal belastingrecht via international@acconavm.nl

*Nederland kent wel de zogeheten bestuurdersaansprakelijkheid. Deze wet regelt dat bestuurders persoonlijk aansprakelijk gesteld kunnen worden voor schulden van de B.V. wanneer zij bewust handelingen hebben verricht die ervoor hebben gezorgd dat de B.V. niet langer aan haar schulden kon voldoen. Hierbij kan worden gedacht aan dividenduitkeringen terwijl de B.V. niet over voldoende liquide middelen beschikt om zowel dividend uit te keren als haar schuldeisers te betalen.

Advies nodig rondom dit onderwerp?
Vul het formulier in en wij nemen contact met u op

Oeps! We konden je formulier niet vinden.
<< terug naar overzicht