Advance Pricing Agreement (APA)

APA

Een Advance Pricing Agreement met de Nederlandse Belastingdienst geeft u vooraf duidelijkheid over de onderlinge verrekenprijzen van uw vennootschappen. Een APA geeft u vooraf zekerheid en voorkomt discussies achteraf met de Belastingdienst. Een dergelijke APA is niet alleen voorbehouden aan grote beursgenoteerde bedrijven. Het is ook interessant voor het familiebedrijf / MKB dat over de grens opereert.

Bij wet is vastgelegd dat verbonden vennootschappen transacties ‘at arm’s length’ dienen te verrichten. Tevens wordt van u verwacht dat u beschikt over transfer pricing documentatie. Bij het hanteren van onjuiste verrekenprijzen kunnen achteraf nog forse correcties door de Belastingdienst worden opgelegd. Door het afsluiten van een APA kunt u zekerheid krijgen over alle verrekenprijs-kwesties van uw bedrijf.

Het verzoek tot het sluiten van een APA wordt gedaan aan de competente belastinginspecteur. Tegelijkertijd wordt een kopie aan het APA/ATR team aan de Belastingdienst in Rotterdam gestuurd. In het verzoek worden alle relevante feiten van uw onderneming uiteengezet. Bij APA-verzoeken wordt met de Belastingdienst een gezamenlijk case-managementplan opgesteld. Daarin wordt ook de doorlooptijd van het verzoek vastgelegd. Een APA kan worden afgesloten voor een periode van doorgaans 4 tot 5 jaar.

Bij een APA verzoek hoort veelal een uitgebreide benchmarkstudie waarin vergelijkbare cijfers van onafhankelijke marktpartijen centraal staan. Om de administratieve werklast en kosten te verminderen, kan de Belastingdienst onder voorwaarden op verzoek die benchmark voor MKB ondernemingen uitvoeren. Wij overleggen graag met u welke route bij uw bedrijf past.

Een Advance Pricing Agreement APA geeft u vooraf zekerheid en voorkomt discussies achteraf met de Belastingdienst.

acconavm kan het gehele traject van de aanvraag tot een advance pricing agreement voor u begeleiden. Wij bekijken samen met u de transfer pricing documentatie en de verrekenprijs-methode. Neem daarvoor contact op met één van de specialisten internationaal belastingadvies op international@acconavm.nl of vul onderstaand contactformulier in.

Contact met acconavm