AEO-certificering

Is uw Belgische onderneming actief in het internationale handelsverkeer? En heeft u door de ondernemingsactiviteiten regelmatig te maken met de Douane? Dan kan de zogenaamde AEO-status u wellicht belangrijke voordelen bieden bij uw dagelijkse bedrijfsvoering.

Wat houdt de AEO-status in?

De afkorting ‘AEO’ staat voor Authorised Economic Operator (geautoriseerde marktdeelnemer). Alle ondernemers die deelnemen aan het internationale handelsverkeer kunnen bij de Douane een AEO certificaat aanvragen. Aan gecertificeerde bedrijven biedt de Douane bepaalde faciliteiten. Het certificaat is geldig in alle lidstaten van de Europese Unie.

Waarom is er een AEO-status?

De Douane kan door de toename van het internationale handelsverkeer niet meer alle goederenstromen controleren. Daarom is er op Europees niveau het AEO-keurmerk opgezet. Bedrijven met de AEO-status hebben een streepje voor bij Douane. Hierdoor kan het bedrijf zijn ingaande en uitgaande goederenstromen sneller en efficiënter afhandelen.

Wat zijn de voordelen?

Het AEO-certificaat biedt verschillende voordelen. Er zijn verschillende soorten certificaten. Houders van het certificaat Douanevereenvoudigingen genieten de volgende voordelen:

1. Minder fysieke en documentcontroles door de Douane;
2. Voorrang bij controles;
3. Keuze van de plaats waar de controle wordt uitgevoerd;
4. Snellere afhandeling van de aanvraag van douanevergunningen;
5. Verminderde zekerheidstelling bij de Douane.

Als u het certificaat Veiligheid of Douanevereenvoudigingen/Veiligheid aanvraagt, komt u in aanmerking voor nog extra faciliteiten, zoals voorafgaande kennisgeving bij controles, een vereenvoudigde douaneaangifte en erkenning van het certificaat door landen buiten de EU.

Het zijn niet alleen de voordelen bij de Douane die meetellen. Uw (potentiële) handelspartners weten door de AEO-status ook dat uw bedrijf betrouwbaar en in control is. Zij zullen hierdoor eerder zaken met u doen.

Ook bij een verplichte accountantscontrole van uw jaarrekening kan de AEO-status u geld besparen. U hebt voor de aanvraag van het certificaat namelijk geïnvesteerd in uw administratieve organisatie en interne controle. Hierdoor kan de controle van uw jaarrekening ook sneller verlopen.

Welke voorwaarden gelden er?

Bij de aanvraag van het AEO-certificaat Douanevereenvoudigingen toetst de Douane samengevat of uw onderneming betrouwbaar is. Hiervoor beoordeelt Douane onder andere of uw bedrijf in het verleden de douanevoorschriften voldoende heeft nageleefd, of de financiële en logistieke administratie goed is opgezet én of de financiële situatie er gezond uitziet.

Als u een certificaat Veiligheid of Douanevereenvoudigingen/Veiligheid aanvraagt, geldt bovendien dat uw goederenstroom voldoende beveiligd moet zijn. De hiervoor genoemde criteria zijn verder uitgewerkt in een brochure van de Europese Unie de zogenaamde AEO-Guidelines.

Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

Voordat u de aanvraag voor het gewenste AEO-certificaat indient, moet u een zelfbeoordeling (het self-assesment) uitvoeren. U gaat aan de hand van de AEO-guidelines na of u aan de criteria voldoet die wij hierboven kort beschreven hebben. Dit self-assessment moet u, samen met het aanvraagformulier en de overige vereiste documenten, indienen bij de Douane. Vervolgens zal de Douane uw aanvraag controleren. Als het resultaat voldoende is, krijgt u het certificaat uitgereikt.

Wat acconavm voor u kan doen

De aanvraag van een AEO-certificaat vraagt een zorgvuldige voorbereiding. Uw administratieve organisatie en interne beheersingsmaatregelen moeten adequaat, bekend en beschreven zijn. Vaak zullen er nog aanpassingen moeten plaatsvinden in uw organisatie om aan de criteria voor de aanvraag te voldoen.

acconavm adviseurs en accountants kan u van dienst zijn met het voorbereiden en indienen van een AEO-aanvraag. Middels een eenvoudige checklist kunnen wij u op weg helpen en u ondersteunen bij het opstellen van de vereiste (administratieve) procedures en documenten. Neem daarvoor contact op met één van de specialisten internationaal belastingadvies op international@acconavm.nl of vul onderstaand contactformulier in.

Contact met acconavm