Afschaffing WKA depot, open een G-rekening

WKA depot

Per 1 januari 2016 is het WKA depot (Wet Ketenaansprakelijkheid) afgeschaft. Vanaf dit jaar is het niet langer mogelijk om als aannemer of inlener vergoedingen verschuldigd aan de inlener of onderaannemer rechtstreeks te betalen aan de Belastingdienst.

Ketenaansprakelijkheid

Wanneer u optreedt als aannemer of inlener van personeel kunt u aansprakelijk gesteld worden voor de door de uitlener of onderaannemer verschuldigde Loonheffingen. Mocht de uitlener of onderaannemer de verschuldigde Loonbelasting niet hebben voldaan dan kan de Belastingdienst betaling van deze verschuldigde Loonbelasting van u vorderen. Dat noemen we ketenaansprakelijkheid. Vroeger was het mogelijk om de aansprakelijkheid voor de Loonbelasting van de uitlener of onderaannemer te verminderen door een deel van de vergoeding rechtstreeks aan de Belastingdienst te betalen in een zogeheten WKA depot. Per 1 januari 2016 is het WKA depot afgeschaft en kunt u dit middel niet langer gebruiken om uw aansprakelijkheid voor de verschuldigde Loonbelasting van de uitlener of onderaannemer te verminderen. Ook als uitlener of onderaannemer verdwijnt hiermee een middel om zekerheid aan uw opdrachtgevers te kunnen garanderen.

G-rekening beperkt aansprakelijkheidsrisico

U kunt als aannemer het aansprakelijkheidsrisico voor de door de uitlener of onderaannemer verschuldigde Loonbelasting verminderen door een deel van de vergoeding rechtstreeks op de G-rekening van de uitlener of onderaannemer te storten. De aansprakelijkheid voor de door de uitlener of onderaannemer verschuldigde Loonbelasting wordt dan verminderd met het op de G-rekening betaalde bedrag.

Correcte personeelsadministratie

Daarnaast adviseren wij u als inlener of aannemer om een correcte administratie van de door de uitlener of onderaannemer ingeschakelde personeelsleden bij te houden. Door middel van een correcte administratie kunt u voorkomen dat u aansprakelijk wordt gesteld voor de verschuldigde loonbelasting die niet rechtstreeks is toe te rekenen aan de door de uitlener of onderaannemer aan u ter beschikking gestelde personeelsleden.

Vragen

Heeft u vragen over het oprichten van een G-rekening of wilt u hulp bij het inrichten van uw administratie om het risico op aansprakelijkstelling van u, uw inlener of uw aannemer te minimaliseren, dan kunt u contact opnemen met de vakgroep internationaal belastingrecht. U stuurt een mail naar international@acconavm.nl of vult het contactformulier in voor meer informatie. Wij nemen dan contact met u op.

Contact met acconavm<< terug naar Expertise