Afstandsverkopen naar Nederland vanuit Duitsland en Groot-Brittannië

Afstandsverkopen

Voor veel ondernemers is het al lang niet meer gebruikelijk dat zij alleen inkopen bij een leverancier die gevestigd is in hetzelfde land. Door de toename van verkopen via bijvoorbeeld internet, komt het vaak voor dat via internet een product verkocht wordt door een Duitse of Britse ondernemer aan een ondernemer in Nederland zonder btw-nummer. Het product wordt dan geleverd door de Duitse of Britse ondernemer. Van belang is dat het juiste btw-tarief op deze levering wordt toegepast.

Toepassing drempel bij afstandsverkopen regeling

Wanneer een leverancier in Duitsland of Groot-Brittannië aan een afnemer in Nederland levert zonder btw-identificatienummer, geldt de zogenaamde afstandsverkopen regeling. Van belang is daarbij voor welk bedrag de afnemer in Nederland, niet zijnde een particulier, in een jaar aankoopt. Als de vergoeding van de aankopen in een bepaald jaar of het voorgaande kalenderjaar niet meer dan het drempelbedrag bedraagt, is er in Nederland geen btw verschuldigd. Wanneer het drempelbedrag wordt overschreden, moet er wel btw in Nederland worden berekend. In Nederland is het drempelbedrag € 10.000. Wanneer het bedrag van € 10.000 niet overschreden wordt, moet de leverancier het btw-tarief van zijn land berekenen.

Voorbeeld
Een Duitse ondernemer verkoopt aan een Nederlandse stichting zonder btw-nummer in 2015 voor € 9.000 aan goederen vanuit Duitsland. In 2014 was het bedrag aan inkopen bij de afnemer € 0. Omdat het drempelbedrag van € 10.000 niet overschreden wordt door de afnemer, moet de Duitse verkoper Duitse btw berekenen en in Duitsland btw afdragen en aangeven.

Voorbeeld
Een Britse ondernemer verkoopt aan een Nederlandse stichting zonder btw-nummer in 2015 voor € 13.000 goederen vanuit Groot-Brittannië. Omdat het drempelbedrag van € 10.000 wordt overschreden door de afnemer, is er sprake van een communautaire levering door de Britse ondernemer. Er is daardoor over de levering in Nederland btw verschuldigd. De afnemer in Nederland verricht dan een intracommunautaire verwerving.

Overschrijden drempelbedrag? Informeer de leverancier

De afnemer moet in de gaten houden of hij het drempelbedrag overschrijdt. Op het moment dat het zover is, moet hij de leverancier inlichten. De Britse en Duitse leverancier zijn dus afhankelijk van de informatie van de afnemer in Nederland. Daarnaast is het voor leveranciers vanuit Groot-Brittannië zaak om de ontwikkelingen met betrekking tot de Brexit goed in het oog te houden. Door de uitvoering van het Brexit zal de regeling van intracommunautaire prestaties niet meer van toepassing zijn bij leveringen vanuit Groot-Brittannië naar Nederland. Ook gelden de drempelbedragen dan niet meer. Er zal in dat geval sprake zijn van export vanuit Groot-Brittannië, en import in Nederland.

Conclusie

Bij het verkopen van goederen aan Nederlandse rechtspersonen en ondernemers zonder btw-nummer uit Duitsland en Groot-Brittannië moet het drempelbedrag van € 10.000 in acht worden genomen. Bij het overschrijden van de drempel moet de Britse of Duitse leverancier op de hoogte worden gesteld en is in Nederland btw verschuldigd. Na een Brexit zal dit veranderen voor handel tussen Groot-Brittannië en Nederland.

Voor meer informatie over de gevolgen van Brexit inzake de btw en andere fiscaliteiten, kunt u contact opnemen met uw acconavm adviseur of onderstaand contactformulier invullen.

Contact met acconavm<< terug naar Expertise