Grensoverschrijdend dividend uitkeren? Hoe zit het met de dividendbelasting?

dividendbelasting

Normaal gesproken houdt een Nederlandse vennootschap 15% dividendbelasting in op het dividend dat ze uitkeert. In sommige gevallen hoeft een vennootschap deze belasting niet af te dragen. Dat is als de vennootschap die het dividend ontvangt recht heeft op inhoudingsvrijstelling én er geen sprake is van misbruik. Voor Nederlandse vennootschappen met een holding in het buitenland, die dus een grensoverschrijdende structuur hebben, gelden hiervoor extra voorwaarden.

Inhoudingsvrijstelling

Wilt u als vennootschap met een grensoverschrijdende structuur een beroep doen op de inhoudingsvrijstelling, en dus geen dividendbelasting betalen? Dan moet er aan twee voorwaarden worden voldaan. Ten eerste moet de belastingplichtige voor de dividendbelasting (de maatschappij die de dividenduitkering ontvangt) in Nederland gevestigd zijn. Ook kan deze maatschappij in een EU-/EER-land vestigen of een land waarmee Nederland een belastingverdrag heeft gesloten. In het laatste geval moet er dan wel een bepaling over dividenden zijn opgenomen in het verdrag.

Ten tweede moet de in het buitenland gevestigde belastingplichtige op het moment van de dividenduitkering een aanzienlijk belang hebben in de vennootschap die het dividend uitkeert. Meestal betekent dit dat de belastingplichtige minimaal 5 procent van de aandelen moet bezitten.

Antimisbruiktoets

De inhoudsvrijstelling kan worden geweigerd als er sprake is van misbruik. Om dit vast te stellen, zijn er twee toetsen beschikbaar. Namelijk:

  1. De subjectieve toets: controleert of de aandelen in de Nederlandse (dividend uitkerende) vennootschap worden gehouden met als (een van de) hoofddoel(en) het ontgaan van dividendbelasting bij een ander.
  2. De objectieve toets: controleert of er sprake is van een kunstmatige constructie of transactie.

Er is sprake van misbruik als beide toetsen positief testen.

Toetsen in de praktijk: holding in België – werkmaatschappij in Nederland

Hoe zien deze toetsen eruit in de praktijk? Stel dat u een holding heeft in België. Dan is vooral van belang om aan te kunnen tonen dat deze holding voldoende “substance” heeft. Omstandigheden dat er in uw situatie geen sprake is van misbruik zijn dan bijvoorbeeld:

  • De belastingplichtige (Belgische holding) houdt meerdere belangen aan (direct of indirect in een onderneming).
  • Daarbij is sprake van sturende invloed in (enkele) belangen.
  • Verder beschikt de belastingplichtige over een eigen kantoorruimte en heeft werknemers in dienst.
  • Daarnaast worden (door de directeur-grootaandeelhouder) significante activiteiten verricht voor de belastingplichtige. De kosten die hierbij komen kijken worden doorbelast aan de werkmaatschappij(en) in de vorm van administratie- en managementvergoedingen.

Meer weten over dividendbelasting

Bent u van plan om dividend uit te keren aan uw holding? Denk dan aan de dividendbelasting. Het kan vrij lastig zijn om te beoordelen of u gebruik kunt maken van de inhoudingsvrijstelling. Neem u daarom alstublieft contact op met een specialist. Samen onderzoekt u wat mogelijk en voordelig is voor u en uw onderneming. Onze collega’s van Accon International staan voor u klaar. U kunt hen bereiken via international@acconavm.nl.

Advies nodig rondom dit onderwerp?
Vul het formulier in en wij nemen contact met u op

Oeps! We konden je formulier niet vinden.
<< terug naar overzicht