http://international%20business

UBO-inschrijving, waar moet u opletten?

UBO-register

Bent u aandeelhouder  van een Nederlandse vennootschap of bent u degene die feitelijke zeggenschap uitoefent binnen een Nederlandse organisatie? Dan bent u mogelijk verplicht om u in te schrijven in het UBO-register. Wat betekent dat voor u en welke gevolgen heeft dit?

Het UBO-register verplicht naar Nederlands recht opgerichte juridische entiteiten, waaronder vennootschappen om te registeren wie hun uiteindelijk belanghebbende is (in het kort UBO).

De Nederlandse Kamer van Koophandel is belast met de uitvoering van de UBO wetgeving . Sinds enige tijd ontvangen genoemde bedrijven en organisaties een verzoek van de KVK om hun UBO te registreren. Wellicht hebt u dit verzoek ook al ontvangen. Dan dient u een aantal stappen te doorlopen.

Wie is de ultimate beneficial owner?

De UBO is een natuurlijk persoon met meer dan 25% van de aandelen in bezit en/of met uiteindelijk een economisch belang of een zeggenschapsbelang van meer dan 25% in het bedrijf of de organisatie. Ook als sprake is van een indirect belang van meer dan 25% dient de persoon als UBO geregistreerd te worden.

Of bent u een pseudo-UBO?

Wanneer een organisatie wel onder de UBO registratieplicht valt, maar er is geen natuurlijke persoon die aan de UBO-eisen voldoet, kan er geen UBO worden achterhaald. Er is dan sprake van een pseudo-UBO.

In dat geval worden natuurlijke personen die behoren tot het hoger leidinggevend personeel en geregistreerd zijn als statutair bestuurder van de organisatie ingeschreven als pseudo UBO’s. Handelingsbevoegdheid maakt hierbij geen verschil.

Wie verzorgt de inschrijving?

De tekenbevoegde persoon moet de UBO-opgave verzorgen. Dat zijn de personen aan wie de onderneming toebehoort of degenen die met de dagelijkse leiding zijn belast. Zij zijn verantwoordelijk voor de juiste en volledige inschrijving en voor de gedeponeerde documenten.

Hulp bij uw inschrijving als UBO

Bent u de uiteindelijk belanghebbende van uw organisatie? Accon International kan u helpen bij de inschrijving in het UBO register. Voor een succesvolle inschrijving zijn verschillende documenten nodig, zoals een kopie paspoort van de tekenbevoegde en documenten waaruit het belang van de UBO blijkt (aandeelhoudersregister, statuten, ledenregister), het organogram van het bedrijf of de organisatie.

Verplichte inschrijving

Indien de UBO een buitenlandse (rechts)persoon is dan zijn dezelfde gegevens nodig voor inschrijving en een Tax Identification Number (TIN). Inschrijving van naar Nederlands recht opgerichte vennootschappen is verplicht. Niet inschrijving betekent een economisch delict waarbij er strafrechtelijk kan worden gehandhaafd.

Meer informatie

Hebt u vragen wie er binnen uw organisatie wordt aangemerkt als UBO of wenst u ondersteuning bij het inschrijven van de UBO in het register? Neemt u dan gerust contact op met de adviseurs van Accon International door een email sturen aan international@acconavm.nl. Uw vraag is meer dan welkom.

 

Advies nodig rondom dit onderwerp?
Vul het formulier in en wij nemen contact met u op

Oeps! We konden je formulier niet vinden.
<< terug naar overzicht