BTW en Douane

Indien u zaken wenst te importeren van buiten de Europese Unie in of via Nederland heeft u een vertegenwoordiger in Nederland nodig. acconavm adviseurs en accountants kan uw directe fiscale vertegenwoordiger zijn. Daarnaast kan acconavm u vertegenwoordigen als u accijnsgoederen in Nederland koopt, verkoopt of verhandeld.

Douane en accijnzen

acconavm helpt alle ondernemingen die grensoverschrijdend zaken doen. Douaneprocedures kunnen de im- en export van goederen vertragen en hebben daardoor een directe invloed op de interne bedrijfsprocessen. Douanevoorschriften en -procedures kosten namelijk tijd en geld. acconavm is vertrouwd met de Nederlandse douane en kan daardoor ondernemers met alle douaneformaliteiten bij de grensoverschrijdende handel snel en efficiënt verder helpen.

Verleggingsregeling BTW

Voor internationale ondernemers kunnen wij een Artikel 23 vergunning aanvragen, waardoor de BTW bij invoer wordt verlegd en een groot liquiditeitsvoordeel kan worden bereikt ten opzichte van directe invoer via bijvoorbeeld Hamburg.

Fiscale vertegenwoordiging

Als Belgische ondernemer kunt u aan derden vragen om douanebescheiden in te dienen en de douaneformaliteiten voor u te verzorgen. Maar wees voorzichtig: het is hierbij belangrijk dat u zich van de juridische consequenties van een overgang van deze verplichtingen aan derden bewust bent. Welke risico’s draagt u en welke draagt uw vertegenwoordiger? acconavm beschikt over de noodzakelijke registratie om ondernemers te ondersteunen en alle vereiste documenten op te stellen en vervolgens bij de juiste instanties in te dienen. Wij kunnen optreden als uw (directe) fiscale vertegenwoordiger in Nederland voor onder andere de accijnzen of BTW.

Ook als u vanuit het buitenland accijnsgoederen in Nederland verkoopt (bijvoorbeeld alcoholische dranken) bent u verplicht in Nederland een fiscaal vertegenwoordiger aan te stellen. acconavm kan deze rol tegen gunstige, vaste tarieven voor u invullen.

Overige dienstverlening

Naast bovengenoemde zaken kunnen wij u assisteren bij de aanvraag van een EORI-nummer, het vaststellen van de douanewaarde, het verzorgen van accijnsaangiften en preferentiële oorsprong faciliteiten. Ook bij de teruggaaf van BTW bij uitvoer door niet-ondernemers (artikel 24 Wet Omzetbelasting) kunnen wij ondersteunen.

acconavm kan u bijstaan en vertegenwoordigen tegenover de Nederlandse Belastingdienst (voor de BTW) en tegenover de douane (voor accijnsgoederen of invoerrechten). Neem daarvoor contact op met één van de specialisten internationaal belastingadvies op international@acconavm.nl of vul onderstaand formulier in.

Contact met acconavm