Buitenlands belastingplichtig? Let op de wijzigingen

belastingplichtig

Werkt u in Nederland, maar woont u buiten Nederland? Dan bent u voor de wet belastingplichtig in het buitenland. Tot 1 januari 2015 kon u in de Nederlandse aangifte inkomstenbelasting kiezen om behandeld te worden als binnenlands belastingplichtige. Het voordeel van die keuze was dat men recht had op aftrekposten (o.a. hypotheekrenteaftrek) en heffingskortingen in de Nederlandse aangifte inkomstenbelasting. Dit is veranderd.

Per 1 januari 2015 is de wetgeving hieromtrent aangescherpt. Enkel onder bepaalde voorwaarden kunt u als buitenlands belastingplichtige nog recht hebben op deze voordelen.

Binnenlands of buitenlands belastingplichtig

De Nederlandse inkomstenbelasting kent twee categorieën belastingplichtigen: binnenlands belastingplichtigen en buitenlands belastingplichtigen. Een binnenlands belastingplichtige is een persoon die in Nederland woont. Een buitenlands belastingplichtige is een persoon die niet in Nederland woont, maar wel inkomen uit Nederland geniet.

Geen keuzemogelijkheid meer

Per 1 januari 2015 is het niet meer mogelijk om te kiezen voor behandeling als binnenlands belastingplichtige. Per deze datum is de regeling “kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen” ingevoerd.

Onder de nieuwe regeling kan een buitenlands belastingplichtige slechts nog recht hebben op aftrekposten (o.a. hypotheekrenteaftrek) en heffingskortingen in de Nederlandse aangifte inkomstenbelasting indien in een belastingjaar aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • U woont in een EU-lidstaat, in Liechtenstein, Noorwegen, IJsland, Zwitserland, op Bonaire, Sint-Eustatius of Saba; en
  • U (en uw eventuele partner) betalen over minimaal 90% van uw (gezamenlijke) inkomen belasting in Nederland;
  • U kunt een inkomensverklaring overleggen van de belastingautoriteit in het land waar u woont, waarin het niet in Nederland genoten inkomen is opgenomen.

Onze adviseurs zijn u graag van dienst bij het in kaart brengen van de gevolgen van deze wijziging op uw persoonlijke situatie. U kunt hiervoor een mail sturen naar international@acconavm.nl of neem contact met ons op via het onderstaande contactformulier.

Contact met acconavm<< terug naar Expertise