De 30%-regeling

Voor bepaalde werknemers kan bij de Nederlandse Belastingdienst de zogenaamde 30%-regeling worden aangevraagd. Hiermee kan 30% van het loon, inclusief vergoedingen, belastingvrij worden verstrekt. Daarnaast kan met de 30%-regeling worden gekozen voor de partiële buitenlandse belastingplicht in Nederland, zodat de werknemer slechts beperkt is onderworpen aan de heffing over aanmerkelijk belang aandelen in box 2 en vermogen in box 3.

De voorwaarden in 2015 voor aanvraag van de 30%-regeling voor een ingekomen werknemer zijn:

  • De werknemer heeft een dienstbetrekking.
  • De werknemer heeft een specifieke deskundigheid die niet of nauwelijks is te vinden op de Nederlandse arbeidsmarkt. Bij een salaris van meer dan € 36.705 wordt die specifieke deskundigheid aanwezig geacht. Voor werknemers met een universitaire master titel die jonger dan 30 jaar zijn, geldt een salarisnorm van € 27.901. Voor werknemers die wetenschappelijk onderzoek doen bij een onderwijsinstelling geldt geen salarisnorm.
  • De werknemer woont in de 24 maanden vóór de 1e werkdag in Nederland hemelsbreed meer dan 150 kilometer van de Nederlandse grens.

Ook indien de werknemer niet volledig aan bovenstaande voorwaarden voldoet, is het in sommige gevallen mogelijk om een aanvraag te doen.

De looptijd van de beschikking inzake de 30%-regeling is maximaal 8 jaar. De 30%-regeling kan tot aanzienlijke voordelen leiden gedurende de looptijd.

30% regeling en partiële buitenlandse belastingplicht

Wanneer de werknemer een beschikking voor de 30%-regeling heeft, kan hij bij zijn aangifte inkomstenbelasting ook opteren voor toepassing van de partiële buitenlandse belastingplicht. Dus ook indien hij in Nederland komt wonen, wordt hij voor de toepassing van box 2 en box 3 als buitenlands belastingplichtige aangemerkt zolang de beschikking geldig is. Dit houdt in dat de werknemer in veel gevallen in Nederland geen belasting in box 2 betaalt over zijn aandelen in buitenlandse vennootschappen (>5%). De heffing over vermogen in box 3 is veelal beperkt tot in Nederland gehouden onroerend goed.

Begeleiding en advies bij 30%-regeling door acconavm

acconavm kan voor u de aanvraag van de 30%-regeling begeleiden en advies op maat geven voor de partiële buitenlandse belastingplicht. Neem daarvoor contact op met één van de specialisten internationaal belastingadvies op international@acconavm.nl  of vul onderstaand contactformulier in.

Contact met acconavm