Fiscale eenheid vennootschapsbelasting

In Nederland is het mogelijk om tussen vennootschappen een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting aan te vragen. Hierdoor wordt belasting geheven van de vennootschappen alsof sprake is van één belastingplichtige.

Voordeel van de fiscale eenheid

Het grote voordeel van de fiscale eenheid is dat tussen de vennootschappen in een fiscale eenheid onderlinge verliesverrekening mogelijk is. Ook verlopen transacties binnen de fiscale eenheid in beginsel neutraal voor de vennootschapsbelasting. Winsten en verliezen bij onderlinge transacties worden fiscaal niet in aanmerking genomen, omdat fiscaal sprake is van één belastingplichtige. Een fiscale eenheid kan zodoende ook bruikbaar zijn bij herstructureringen.

De hoofdvoorwaarde voor de aanvraag van een fiscale eenheid is dat een moedervennootschap 95% van de juridische en economische eigendom van het nominaal gestorte aandelenkapitaal bezit in de dochtervennootschap.

Een fiscale eenheid kan meer dan één dochtermaatschappij omvatten. Het is nu ook mogelijk dat een grensoverschrijdende fiscale eenheid wordt aangevraagd. Deze grensoverschrijdende fiscale eenheid is ook mogelijk tussen zustervennootschappen.

Een fiscale eenheid kan met drie maanden terugwerkende kracht worden aangevraagd. Ook kan de fiscale eenheid op verzoek weer worden verbroken. Het is mogelijk dat bij het verbreken van een fiscale eenheid alsnog vennootschapsbelasting is verschuldigd over eerdere transacties. Een fiscale eenheid kan gevolgen hebben voor bijvoorbeeld de verliesverrekening en vaststelling van de fiscale verkrijgingprijs.

Wilt u advies bij het aanvragen van een fiscale eenheid?

acconavm adviseurs en accountants kan voor u de aanvraag van de fiscale eenheid begeleiden en advies op maat geven voor de gevolgen van de fiscale eenheid. Neem daarvoor contact op met één van de specialisten internationaal belastingadvies op international@acconavm.nl .

Contact met acconavm