Fusies en overnames

U gaat in Nederland fuseren met een ander bedrijf of u koopt of verkoopt een bedrijf of onderdeel daarvan. Of nu sprake is van een aandelenfusie, juridische fusie of splitsing, u krijgt dan te maken met diverse vragen van de andere partij. Onderdeel van een overnametraject is veelal ook de uitvoering van een zogenaamde ‘due diligence’.

Bij een overname is vanzelfsprekend de bedrijfseconomische toestand en aanwezige bedrijfscultuur belangrijk. Maar ook het financieel administratieve aspect en de fiscale positie zijn vaak doorslaggevend voor een succesvol traject.

Een due diligence is een onderzoek naar de over te nemen partij op het gebied van corporate finance, juridische vraagstukken, personeel, pensioenen, loonbelasting, vennootschapsbelasting en omzetbelasting.

Begeleiden van fusies en overnames

Of u nu de kopende of verkopende partij bent, acconavm adviseurs en accountants kan voor u de fusie of overname begeleiden en alle aspecten van een due diligence voor haar rekening nemen. Wij kunnen ook documenten, zoals een verkoopmemorandum of koopcontract, samen met u opstellen.

Bij het uitvoeren van een due diligence wordt samengewerkt met alle disciplines binnen acconavm, waaronder accountancy, corporate finance, legal en tax. Neem daarvoor contact op met één van onze specialisten op international@acconavm.nl of vul onderstaand fomulier in .

Contact met acconavm<< terug naar Expertise