Investeringsaftrek (KIA/EIA/MIA)

De Nederlandse overheid stimuleert bedrijven om te investeren in bedrijfsmiddelen. Investeringen in bedrijfsmiddelen die energiezuinig en duurzaam voor het milieu zijn worden extra gestimuleerd. De investeringsaftrek, een extra kostenpost die u mag opvoeren in uw aangifte inkomstenbelasting / vennootschapsbelasting, is een van de mogelijkheden die de Nederlandse overheid biedt om op een fiscaal gunstige wijze te investeren in bedrijfsmiddelen.

De Investeringsaftrek bestaat uit drie verschillende regelingen:

  • Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). De extra kostenaftrek bedraagt in 2015 maximaal 28% van de aanschafwaarde/voortbrengingskosten.
  • Energie-investeringsaftrek (EIA). De extra kostenaftrek bedraagt in 2015 maximaal 41,5% van de aanschafwaarde/voortbrengingskosten.
  • Milieu-investeringsaftrek (MIA). De extra kostenaftrek bedraagt in 2015 maximaal 36% van de aanschafwaarde/voortbrengingskosten.

Het is vaak mogelijk om voor een investering in een bedrijfsmiddel zowel KIA als EIA of MIA te claimen.

Daarnaast is het in sommige gevallen ook mogelijk om de investeringen waarvoor u MIA heeft geclaimd versneld af te schrijven. Hierdoor kunt u zelf bepalen wanneer u de afschrijvingskosten van deze investeringen in aftrek brengt bij de aangifte inkomstenbelasting / vennootschapsbelasting (Vamil).

Indien u in aanmerking wilt komen voor EIA of MIA is het noodzakelijk dat u hiervoor een aanvraag doet bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Deze aanvraag dient binnen 3 maanden na het aangaan van de investeringsverplichting te worden gedaan.

Komt u in aanmerking voor investeringsaftrek?

Bent u benieuwd of u met uw investeringen ook in aanmerking komt voor investeringsaftrek of zoekt u iemand die een aanvraag EIA of MIA voor u kan verzorgen. Neem dan contact op met één van de specialisten internationaal belastingadvies op international@acconavm.nl of vul onderstaand formulier in.

Contact met acconavm