Migreren: emigratie, immigratie en remigratie

Aan alle vormen van migreren zijn fiscale gevolgen verbonden, zowel voor u in privé als voor uw bedrijf. Of u nu immigreert naar Nederland, emigreert naar het buitenland of juist weer remigreert.

De diverse aandachtspunten bij de verschillende vormen van migratie

  • het vaststellen van uw fiscale woonplaats op grond van nationale wetten en belastingverdragen;
  • het indienen van het juiste aangiftebiljet;
  • bepalen welk land het heffingsrecht heeft over uw inkomen uit dienstbetrekking, pensioen, spaargelden, aandelen en winst uit onderneming;
  • het vaststellen van het land volgens welke regels u bent verzekerd;
  • het vaststellen van het land waarin u premies volksverzekeringen moet afdragen;
  • het vaststellen van de fiscale verkrijgingsprijs van aandelen;
  • het bepalen of eventuele exitheffingen op u van toepassing zijn bij winst uit onderneming of aandelen in vennootschappen waarin u een aanmerkelijk belang hebt;
  • het vaststellen welke gevolgen de migratie voor de vestigingsplaats en feitelijke leiding van uw vennootschap kunnen hebben;
  • het onderzoeken of er gevolgen zijn voor eventueel opgelegde of op te leggen conserverende aanslagen.

acconavm adviseurs en accountants kan u adviseren over de fiscale gevolgen van migreren en het gehele traject voor u begeleiden. Neem daarvoor contact op met één van de specialisten internationaal belastingadvies op international@acconavm.nl of vul onderstaand formulier in.

Contact met acconavm<< terug naar Expertise