Een kans voor in het buitenland wonende beleggers

Terugvragen dividendbelasting

Buitenlandse beleggers kunnen nu al een deel van de betaalde dividendbelasting terugvragen. De staatssecretaris heeft bij besluit aangekondigd dat deze wetswijziging al in 2016 mag worden toegepast en niet hoeft te worden gewacht tot 1 januari 2017.

Dividendbelasting verrekenen met inkomstenbelasting

Onlangs heeft het Hof van Justitie bepaald dat de Nederlandse wetgeving in strijd is met Europese wetgeving wanneer dividenden worden betaald aan in het buitenland wonende beleggers. In Nederland wonende beleggers kunnen de dividendbelasting immers verrekenen met de verschuldigde inkomstenbelasting, terwijl in het buitenland wonende beleggers deze mogelijkheid niet hebben.

Als reactie hierop heeft de wetgever een wetswijziging aangekondigd met ingang van 1 januari 2017. Voorwaarde is wel dat de dividendbelasting – op grond van een verdrag ter voorkoming van dubbele belasting – niet verrekend kan worden met de in het buitenland geheven belasting.

Contact met acconavm<< terug naar Expertise