Vakantiewoning in Nederland

Vakantiewoning Nederland

Een vakantiewoning gekocht in Nederland? U bent belasting verschuldigd!

Koopt u als buitenlander een vakantiewoning in Nederland, dan denkt u aan een mooie plek om vakantie te vieren of aan een geschikt beleggingsobject. Een van de zaken waar u waarschijnlijk niet aan denkt, is het feit dat u hierdoor belastingplichtig wordt in Nederland.

Inkomstenbelasting over in Nederland gelegen vermogen

Nederland heft inkomstenbelasting over in Nederland gelegen vermogen van buitenlanders. Dit betekent dat u, na aankoop van uw vakantiewoning in Nederland, buitenlands belastingplichtige wordt voor de inkomstenbelasting. U betaalt belasting (effectief 1,2%) over de waarde van uw woning minus een eventuele daarop rustende hypotheeklening.

Nederland heeft met een groot aantal landen een verdrag ter voorkoming van dubbele belastingheffing gesloten. Op basis van een belastingverdrag tussen uw land en Nederland is het goed mogelijk dat uw woonland een korting verleend voor de in Nederland geheven belasting.

Aangifte inkomstenbelasting

Als buitenlands belastingplichtige bent u verplicht om ieder jaar aangifte inkomstenbelasting te doen in Nederland. Accon avm kan de aangifte Inkomstenbelasting voor u opstellen. Bovendien kunnen wij het bij de aangifte behorende rapport in het Duits en/of Engels opstellen.

Bij verhuur vakantiewoning krijgt u te maken met omzetbelasting

Kiest u ervoor kiest om uw Nederlandse vakantiewoning te verhuren aan derden, dan wordt u daarnaast ook belastingplichtig voor de Wet op de Omzetbelasting. Dit betekent dat u 6% omzetbelasting verschuldigd bent over de inkomsten die u ontvangt uit de verhuur van uw vakantiewoning. Bent u belastingplichtig voor de omzetbelasting dan dient u, afhankelijk van uw situatie, per maand, per kwartaal of per jaar aangifte doen. De huuropbrengst wordt niet in een belastingheffing betrokken.

Heeft u een vakantiewoning gekocht en zoekt u een adviseur die u kan helpen om aan uw verplichtingen bij de Belastingdienst te voldoen? Neemt u dan contact op met Arjen Tompkins (0318 – 559559) of Rudolf Bakker (0512 – 516135) van acconavm adviseurs en accountants of mail uw vraag naar international@acconavm.nl.