Ketenaansprakelijkheid

De ketenaansprakelijkheid houdt in dat een aannemer van een werk aansprakelijk is voor de loonheffingen die zijn (buitenlandse) onderaannemer in verband met dat werk moet afdragen. Om dit risico te beperken is het in Nederland gebruikelijk dat aannemers facturen van hun onderaannemers deels uitbetalen op G-rekeningen. Op die manier kan de ketenaansprakelijkheid worden beperkt. De ketenaansprakelijkheid geldt niet alleen voor onderaannemers, maar ook voor ingeleende arbeidskrachten (bijvoorbeeld via een uitzendbureau). In dat geval wordt dit inlenersaansprakelijkheid genoemd.

Het doel van de regeling is dat aannemers hun onderaannemers betalen voor de geleverde arbeidsprestaties en dat zij het ontvangen geld daarna gebruiken om de Belastingdienst te betalen. In het verleden werd er regelmatig misbruik van gemaakt door het ontvangen geld te verduisteren.

G-rekening of WKA-depot

De aannemer kan kiezen of hij zijn factuur deels op de G-rekening (geblokkeerde bankrekening uitsluitend voor betalingen aan de Belastingdienst of op G-rekeningen van onderaannemers) van de onderaannemer overmaakt of direct aan de Belastingdienst. In dit laatste geval wordt de betaling door de Belastingdienst geboekt in het WKA-depot (Wet KetenAansprakelijkheid) ten name van de onderaannemer. De onderaannemer kan dit geld gebruiken om de door hem verschuldigde loonheffingen en premies te voldoen.

Freelancers en VAR verklaringen

In het geval een aannemer een (buitenlandse) zelfstandige inschakelt als onderaannemer is het belangrijk dat die onderaannemer als zelfstandige erkend wordt door de Belastingdienst. Tot en met 2015 kan dit door een correcte VAR verklaring te overleggen. Vanaf 2016 worden deze verklaringen afgeschaft en dient om zekerheid vooraf te verkrijgen de overeenkomst met de freelancer aan de Belastingdienst te worden voorgelegd.

Zeker in het geval er gewerkt wordt met buitenlandse werknemers of buitenlandse onderaannemers kunnen de belangen enorm zijn om uw risico’s te beperken.

Kent u de risico’s van ketenaansprakelijkheid?

acconavm adviseurs en accountants kan u als Belgische ondernemer adviseren over de vraag of de ketenaansprakelijkheid in uw geval aan de orde is en op welke manier u uw risico’s op dit gebied dient en kunt beperken. Neem daarvoor contact op met één van de specialisten internationaal belastingadvies op international@acconavm.nl of vul onderstaand formulier in.

Contact met acconavm<< terug naar Expertise