Mededeling acconavm

acconavm verwacht de jaarrekening 2020 voor het einde van 2021 te publiceren. acconavm heeft de deponering van de jaarrekening eerder moeten aanhouden omdat nog aanpassingen nodig waren. In de jaarrekening 2020 zal foutherstel plaatsvinden. acconavm verwacht 2020 met een groter verlies af te sluiten dan eerder gedacht. Ook is een correctie op het eigen vermogen nodig. acconavm doet hierover op dit moment verder geen inhoudelijke mededelingen.

Interim bestuursvoorzitter Theo de Vries: “We betreuren het zeer dat de publicatie van de jaarrekening nog op zich laat wachten. Juist een accountantsorganisatie als acconavm moet tijdig over een accurate jaarrekening beschikken. Met het oog op het herstel van de winstgevendheid hebben we geen tijd te verliezen. Daarom hebben wij een aantal maatregelen getroffen, waaronder kostenbesparingen. Onze medewerkers zijn hierover geïnformeerd. Mede door eenmalige kosten om in 2022 kostenbesparingen te kunnen realiseren zal acconavm ook in 2021 verlies lijden.”

acconavm maakt ook de schorsing bekend van Guus Delger. Hij is in zijn rol als CEO en voormalig CFO eindverantwoordelijk voor de ontstane situatie, die nog nader onderzocht wordt.

Theo de Vries: “De kwaliteit van onze dienstverlening houdt vanzelfsprekend onze eerste prioriteit. We denken in 2022 weer zwarte cijfers te kunnen schrijven. De talenten en het commitment van onze medewerkers, ons businessmodel en de verdiencapaciteit in de sector maken dat goed mogelijk.”
<< terug naar overzicht