http://international%20business
Wie zijn wij en met wie werken we samen?

Over ons

Kantoor overlegsituatie

  • acconavm adviseurs en accountants heeft 50 kantoren door heel Nederland.
  • We hebben circa 1000 medewerkers in dienst.
  • Onze gedecentraliseerde structuur verzekert haar klanten van een hoogwaardig dienstenniveau.
  • We werken met kenniscentra die gespecialiseerd zijn in corporate finance en andere consultantsdiensten.
  • We hebben in België een samenwerkingsverband met BOFIDI en SBB en in Duitsland met Dornbach.

Lees hieronder waarom Johan Peeters, directeur van BOFIDI, het belangrijk vindt om met acconavm samen te werken.

In een alsmaar sneller globaliserende wereld overstijgen de activiteiten van onze klanten steeds meer de landsgrenzen. Internationaal gaan is vaak een sprong in het onbekende. Wij willen onze klanten bijstaan om deze opportuniteit ruimte te geven, maar tevens om de ermee gepaard gaande risico’s in te perken.
De eerste internationale stappen voor een Belgisch ondernemer gaan, gezien de nabijheid, taal en herkenbare leefgewoonten, veelal richting onze noorderburen.Deze uitdaging heeft BOFIDI doen kiezen voor een verregaande samenwerking met acconavm:

  • acconavm  en BOFIDI koesteren dezelfde waarden:Persoonlijk betrokken bij de klant en zijn onderneming, makkelijk aanspreekbaar en ondernemend net als onze klanten.
  • Onze klanten kunnen daarom ook in Nederland rekenen op dezelfde aanpak die ze reeds gewend zijn.
  • acconavm, BOFIDI en onze klanten, samen maken wij het verschil.”

Mededeling acconavm

24 november 2021